Avis Legal

Informació General

El titular del lloc web lloc web http://www.molinoag.com és ARTS GRPAFIQUES MOLINO, S.L., amb NIF B25218389 i domicili situat en  C/ Germà Jaume Hilari, 13-15, 25230, Mollerussa, (LLEIDA). L'entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil amb les següents dades d’inscripció: Registre Mercantil de Lleida, Tom 441, Llibre 55 - Secc. 3a - Foli 136, Full 804. 

Amb ànim que l'ús del lloc web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, ARTS GRPAFIQUES MOLINO, S.L. informa l'usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre el present Avís Legal o qualsevol altre document informatiu del lloc web serà rebuda i solucionada contactant amb ARTS GRPAFIQUES MOLINO, S.L., a través de l'adreça de correu electrònica: administracio@molinoag.com  

 

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts que es mostren en el present lloc web, i especialment dissenys, textos, imatges, logos, icones, noms comercials, marques o qualsevol altra informació susceptible d'utilització industrial i/o comercial estan protegits pels corresponents drets d'autor, no permetent la seva reproducció, transmissió o registre d'informació excepte autorització prèvia del titular, ARTS GRPAFIQUES MOLINO, S.L. No obstant això, l'usuari podrà utilitzar informació facilitada per a gestionar la seva comanda i les dades de contacte corresponents.

 

Enllaços

ARTS GRPAFIQUES MOLINO, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços feia altres llocs o pàgines web que, si escau, poguessin incloure's en aquest, ja que no té cap mena de control sobre aquests, per la qual cosa l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en aquests.